Pôžičky pre dôchodcov

Pôžičky pre dôchodcov


Komu je pôžička určená:
• dôchodcom (výsluhová renta, invalidný dôchodok)


Charakteristika:
výška pôžičky: 250 až 2.500,- €
splatnosť: 12, 18, 24, 30, 36 mesiacov
splácanie: pravidelné mesačné splátky v konštantnej výške (trvalým príkazom, zrážkou zo mzdy)
výplata: bezhotovostne na účet klienta
istenie: vlastná zmenka vystavená klientom pri podpise Zmluvy o pôžičke
ďalšie: bezúčelovosť, možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania úveru)


Podmienky pre schválenie:
• Vek žiadateľa do veku 68 rokov: bez ručiteľa
• Vek žiadateľa od veku 68 rokov: s ručiteľom
• Výška dôchodku žiadateľa: min. 230,- €


Potrebné doklady:
a) kópia občianskeho preukazu klienta (prípadne ručiteľa 1, 2)
b) kópia kartičky k bežnému účtu (BÚ)
c) kópia dôchodkového výmeru,
d) dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy (sociálne dávky,
výživné a pod.)
e) doloženie aspoň jedného z tzv. "kontaktných dokladov" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtovanie za elektrinu, služby, plyn, atď.)


Výhody pôžičky:
• k žiadosti o pôžičku stačí iba potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu.
• bezúčelovosť, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov
• rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov
• dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o pôžičku
• každý klient, ktorý riadne spláca podľa splátkového kalendára, má nárok na automatický revolving (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania)
• individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti


V prípade záujmu o pôžičku pre dôchodcov nás kontaktujte na tel. číslach 0905/ 581 183, 0903 287 5562, alebo vyplňte On-line žiadosť o pôžičku pre dôchodcov On-line žiadosť o pôžičku


Stiahnite si:


Formulár potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu

On-line žiadosti o pôžičku :

Formulár pre zamestnaných

Formulár pre dôchodcov

Hľadáme spolupracovníkov

Volajte 0905 / 581 183
alebo 0903 / 287 562
Copyright © 2008, Katarína Duchovičová - Pôžičky pre dôchodcov
Design by www.fotografovanie.info