Pôžičky pre zamestnaných, pre dôchodcov, so zábezpekou, pre podnikateľov

Pôžičky pre zamestnaných, dôchodcov, podnikateľov


Naša spoločnosť pôsobí na finančnom trhu a poskytuje dostupné finančné pôžičky. Pôžičky a úvery poskytujeme zamestnancom, dôchodcom, alebo podnikateľom (fyzickým aj právnickým osobám) s trvalým pobytom (sídlom) na území Slovenska, ako aj Slovákom pracujúcim v Českej republike.


 • výška pôžičky od 300 do 3.000,- €
 • pre zamestnaných od 18-tich rokov
 • bezplatné posúdenie žiadosti
 • peniaze na účte už od 24 hodín
 •  
 • viac o pôžičke pre zamestnaných

 • výška pôžičky od 250 do 2.500,- €
 • pre starobných, výsluhových aj invalidných dôchodcov
 • bezplatné posúdenie žiadosti
 • peniaze na účte už od 24 hodín
 •  
 • viac o pôžičke pre dôchodcov

 • výška pôžičky od 1.000 do 3.000,- €
 • pre fyzické a právnicke osoby
 • pôžicka bez zriadenia záložného práva
 • pre začínajúcich podnikateľov aj pre podnikateľov nevykazujúcich zisk
 •  
 • viac o pôžičke pre podnikateľov

 • výška pôžičky od 1.000,- € do neobmedzenej výšky
 • pre fyzické a právnicke osoby
 • bezplatné posúdenie žiadosti
 • pre začínajúcich podnikateľov aj pre podnikateľov nevykazujúcich zisk
 •  
 • viac o úvere pre podnikateľov


On-line žiadosti o pôžičku :

Formulár pre zamestnaných

Formulár pre dôchodcov

Hľadáme spolupracovníkov

Volajte 0905 / 581 183
alebo 0903 / 287 562Copyright © 2008, Katarína Duchovičová -
Sprostredkovanie pôžičiek a úverov pre zamestnancov, dôchodcov, podnikateľov

Design by www.fotografovanie.info